DN er meget bekymret for naturen og miljøet i Køge Bugt.

Åbn ovenstående link og se de to videoer, der ligger i opslaget. God fornøjelse - husk at bekymringen for dette projekt skal lægges oveni de andre trusler (dumpning, vindmøller, udledning af spildevand, sandsugning, osv.) Send gerne din mening til os!