Henrik P. har skrevet artikel om den ubetænksomme og skammelige Ellemark-trærydning, der blev gennemført i fuglenes yngletid.

Den frygtede massedød blandt vore ringplettede gøgeurt på Køge Sønderstrand er heldigvis udeblevet, men der vil blive holdt øje med områdets udvikling efter områdets nye situation. Grundvandsforholdene i området er ændret drastisk hen over det sidste år.