Den 22 km lange Køge Å-sti går gennem fredningen, og i parken findes en 1,9 km lang natursti til kørestole med specialdesignet rasteplads ved bålplads