Vil du være med til at værne om din lokale naturperle? Brug et par timer på en gåtur med en rute efter eget valg i et fredet naturområde. Hold øje med udvalgte ting, som står på et skema, vi sender dig. Så er du med til at hjælpe naturen. 

Fredningsarbejdet er en af hjørnestenene i Danmarks Naturfredningsforening – også lokalt. Fredninger er med til at bevare naturen og vores kulturarv, derfor passer vi godt på dem.

Har du lyst til at hjælpe med det, så kan du gennemføre et eller flere fredningstjek der sætter fokus på de fredede arealers tilstand –

Projekt 'Fredningstjek' blev ledet af Kate Bjerrum i DN's sekretariat og sluttede ca 2017. Der er dog stadig behov for årvågne kritiske blikke, og vi vil gerne hjælpe dig med at gennemgå fredningen og se om alt er som det burde være. 

Vi har sammenfattet et simpelt skema (tryk på linket!) på basis af Kate's arbejde, og det kan benyttes fremover. Alle, også ikke komplette, oplysninger er meget velkomne.

Sådan gjorde DN Esbjerg

DN Esbjerg nedsatte en gruppe, der gennemgik samtlige fredninger i vores kommune.

Ud over at udfylde skemaerne gennemfotograferede DN Esbjerg alle områder, så der er dokumentation for tingenes tilstand.

Arbejdet bruges nu til at sikre naturpleje og stoppe evt. ulovligheder i fredede områder.

Kontakt

Har du lyst til at tjekke en fredning eller flere, så kontakt Ib Johnsen på ibj@bio.ku.dk 

Vi glæder os til at se dig.