Stedet er så kønt, at selv de travle trafikanter kan nå at få et lille stik i hjertet i forbifarten. Hvad de ikke når at se, er hele det flotte fredede bagland mod vest og nordvest; dels med vildtvoksende natur i den fugtige ådal; dels grusvejen gennem bølgende marker mellem grønne skovbryn og et lille kunstigt bjerglandskab.