Via vores arbejde med lokale kommunale sager, følger vi op på om naturen bliver forringet gennem byggerier, manglende pleje eller måske direkte ulovligheder.

Vores formand Henrik Petersen er den primære kontaktperson til Køge Kommune.

Meget af arbejdet for natur og miljø foregår bag skrivebordet og pc’en. Her gennemgår vi sagspapirer og bruger måske kort og de offentlige miljødatabaser for at vurdere, om DN skal klage over en afgørelse, der f.eks. forringer naturen.

Ofte skal man ud og kigge på området i virkeligheden for at vurdere sagen, så vi kommer til at kende vores kommune godt. Men arbejdet er også noget af det ”hårdeste” i DN. Ofte bliver nogle sure, når vi klager, og dét kan kræve, man er robust.

Til gengæld er det også det arbejde, der i det lange løb har stor betydning for vores landskab og dermed vores naturoplevelser. Både gennem den konkrete sag og fordi, sagsarbejdet er fundamentet i DN’s lobbyarbejde.

I vores afdeling er det godt, hvis nye er ”føl” i mindst et par sager sammen med et garvet bestyrelsesmedlem.

Man får også øget kendskab til lovgivningen. Det kan gøres ved at følge nogle af de mange kurser, DN udbyder gennem Naturens Universitet, hvor du får viden om VVM, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, skovloven, husdyrloven osv., og endelig kan du som medlem altid ringe til de mange sagsbehandlere i Sekretariatet, der altid er parate med gode råd i en given sag.