DN Køges bestyrelse arbejder med en lang række opgaver, som bidrager til en bedre natur og et renere miljø. En række af disse opgaver kræver hurtig handling, og er ofte uforudsigelige. Det bedste indtryk af denne indsats fås ved at læse vore mødereferater, der løbende lægges ud på denne hjemmeside under ’referater’.

Herudover arbejder vi med opgaver, der kræver en længere og påholdende indsats. Bestyrelsen har opstillet et antal punkter, som vi prioriterer særlig højt. Denne liste revideres med mellemrum, som der sker fremskridt.

Vi har løbende tilstræbt et konstruktivt samspil med Køge Kommune. Således har vi været involveret i udviklingen af kommunens naturstrategi, som vi bakker helt op om. Vort arbejde i DN Køge består mest i at holde forvaltningen og politikerne i ørerne, så de gode intentioner opfyldes.

Hvert år sammenfatter bestyrelsen en beretning, hvor man får et overblik over hele årets arbejdsindsats. Beretningerne ligger på hjemmesiden under ’resultater