På træer i lysåbne skovpartier, f.eks. langs veje, på vejtræer og på lyselskende træer som birk og eg, kan vi finde tre brune, nærmest bronzefarvede laver, der alle er såkaldte bladlaver – fordi der er stor forskel på deres under- og overside. Laverne er epifyter, hvilket her betyder, at de vokser på siden af træer. De gør ingen skade på træet, og deres tilstedeværelse er et sundhedstegn.

Der kan være knyttet små økosystemer til miljøet omkring brune bladlaver. Der lever mider i dem, og i kanten under laverne vil insekter og edderkopper gemme sig. Derfor ser vi ofte, at træløbere og andre fugle sikrer sig vigtige måltid af smådyr fra denne niche.

De tre valgte arter ligner hinanden meget, og det kan være en udfordring at finde dem alle tre.