Vedrørende ’beskæring’ af lindeallé på Thurøvej i Vollerslev.

På billederne nedenfor fra den 1. maj 2017 ses resultatet af den nylige ’beskæring’. Træerne vil skyde med mange vanris fra sår-kanten og få nogle mærkelige massive kroner efter denne beskæring. På sigt vil stammerne blive hule af råd. 

Vanrisene, med deres dårlige vedhæftning, vil komme til at stå på en tynd skal/kant. Det vil fremstå som en højst utypisk krone på toppen af træerne. Hvis risgrenene ikke skal ende med at brække af, i gud ved hvilken størrelse, skal de beskæres fremover med få års mellemrum, hvilket jo er en vedvarende afledt driftsomkostning.

Den foretagne ’beskæring’ af lindealleen er på alle måder amatøragtig. Ord som hærværk og vandalisme kan bedst beskrive ’beskæringen’!

Skaden er nu sket og kan ikke omgøres. Så meget desto værre er det, at med omtanke kunne man have bevaret en rigtigt beskåret smuk lindeallé til glæde for alle og bevaret Vollerslevs enestående landsbymiljø.

Politikerne bag det skete må stilles til ansvar. Sagen bør kulegraves, så ødelæggelser af denne kaliber undgås fremover. Der må drages de nødvendige konsekvenser, så Vollerslevs miljø og særpræg kan genetableres.