Nyhed

Lynetteholm - en trussel for Øresund

Anlæggelsen af Lynetteholmen vil ikke kun påvirke Øresund ud for København, men hele Øresund. Derfor ønsker en lang række DN-afdelinger at dette monstrøse byggeri genovervejes.

Kære lokale politikere

Anlæggelsen af Lynetteholmen vil ikke kun påvirke Øresund ud for København, men hele Øresund, (og til dels Østersøen) – og i de kommende uger stemmer Folketinget om en anlægslov, der sætter planlov, miljøbeskyttelseslov, havmiljølov, naturbeskyttelseslov mv. ud af kraft for dette projekt, som ventes at tage 30-50 år. Går forslaget igennem, får By og Havn bemyndigelse til at gennemføre projektet uden fremover at skulle ansøge om tilladelser efter de nævnte love.

I den forbindelse har alle DN-afdelinger langs kysten fra Gilleleje til Stevns forfattet et åbent brev til Transportudvalget og Miljøudvalget samt til transportministeren og miljøministeren. 

> Læs det åbne brev

Brevet er skrevet fra omegnskommunernes/vores perspektiv - og indeholder tre budskaber:

  • Vi påpeger, at den foreslåede anlægslov medfører, at den vidtgående bemyndigelse til By & Havn og transportministeriet de facto sætter miljølovgivningen og miljøbeskyttelsen ud af kraft i 30-50 år - og anbefaler derfor, at hele projektet Lynetteholm grundigt genovervejes.
  • Vi pointerer, at den foreliggende miljøvurdering er utilstrækkelig, mangelfuld og ensidig og i strid med EU-direktivet om miljøvurdering.
  • Vi anbefaler, at der oprettes et overordnet, uafhængigt ekspertorgan med ansvar for de danske have, som har et helhedssyn på Øresund og Østersøen som et sammenhængende havområde og forholder sig til den kumulative miljømæssige effekt af samtlige større projekter, der ønskes gennemført i havområdet.

Hermed en lille opfordring til at gå ind i sagen og evt. kontakte partifæller på Christiansborg.

Med venlig hilsen
Birgit Mindegaard
Formand for DN-Køge